Ján Litvaj - OBRAZY
Malý riadok 466/1
038 53 Turany

Tel.:
+421 43 4 292 829, +421 907 839 122
E-mail:
litvaj-art@stonline.sk

Ľubomír Litvaj - RÁMOVANIE
Štúrova 263
038 54 Krpeľany

Tel.:
+421 43 4 295 276, +421 905 155 497
E-mail:
lubomir.litvaj@post.sk